Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.2
ze dne 22.04.2009

Usnesení k Výroční zprávě ÚMČ za rok 2008

Rada MČ

I. schvaluje Výroční zprávu Úřadu městské části Praha 17 za rok 2008

Tisk Export článku do PDF