Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.4
ze dne 20.02.2008

Usnesení k vypsání výzvy na zpracování projektové dokumentace "Územní studie Řepy"

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - zpracování projektové dokumentace dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  "Územní studie Řepy".


II. souhlasí  s vypsáním výzvy 


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis výzvy.

Tisk Export článku do PDF