Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.11
ze dne 03.10.2007

Usnesení k vypsání výzvy na zpracování projektové dokumentace "Výměna oken a zateplení ZŠ Španielova 1111, Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. projednala vypsání uvedené výzvy


II. souhlasí


III. pověřuje starostku podpisem výzvy 


IV. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF