Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.36
ze dne 25.02.2009

Usnesení k vypsání výzvy na zpracování analýzy hlučnosti k projektu „Protihlukový pás zeleně podél ulice Plzeňské“

Rada MČ

I. projednala vypsání výzvy na zpracování analýzy hlučnosti k projektu „Protihlukový pás zeleně podél ulice Plzeňské“


II. souhlasí s vypsáním výzvy na zpracování analýzy hlučnosti k projektu „Protihlukový pás zeleně podél ulice Plzeňské“


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF