Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.9
ze dne 12.11.2007

Usnesení k vypsání výzvy na veřejnou zakázku&nbsp; malého rozsahu dle&nbsp; §12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na&nbsp; zpracování projektové dokumentace a zajištění&nbsp; financování: <BR>Výměna oken, zateplení MŠ Bendova 1122,1123,&nbsp; Praha 6 - Řepy<BR>Výměna oken , zateplení , střecha MŠ Brunnerova 1011, Praha 6 - Řepy&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Varna&nbsp;&nbsp; MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy <BR>

Rada MČ

I. projednala výše uvedenou výzvu


II. souhlasí s vypsáním výzvy a způsobem financování.


III. pověřuje starostku podpisem výzvy


IV. ukládá  Bc. Černovskému ukládá  do návrhu rozpočtu na r. 2008.

Tisk Export článku do PDF