Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.13
ze dne 11.02.2008

Usnesení k vypsání výzvy na dodávku výtahů Jiránkova 1135 a 1136, Žufanova 1113 - 1114

Rada MČ

I. projednala zajištění investičních akcí v roce 2009

Výměna výtahů v ul. Jiránkova č.p. 1135 a 1136

Výměna výtahů v ul. Žufanova 1113 - 1114


II. souhlasí s pověřením firmy  Optimis s.r.o. Bendova 1121, zajištěním výběru zhotovitele a vlastní realizací akcí. Fakturace bude předána k proplacení M.č. Praha 17


III. ukládá OÚRI informovat Optimis s.r.o.

Tisk Export článku do PDF