Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.5
ze dne 22.04.2009

Usnesení k vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu – zprůjezdnění komunikace U Boroviček – projektová dokumentace (řešení jednosměrné dopravy, pohybu pěších, parkování, veřejného osvětlení)

Rada MČ

I. souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu – Zpracování projektové dokumentace na akci „ Zprůjezdnění komunikace U Boroviček (řešení jednosměrné dopravy, pohybu pěších, parkování, veřejného osvětlení)“.


Organizačně zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF