Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 58.3
ze dne 25.03.2009

Usnesení k vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu  „Zpracování projektové  dokumentace – rekonstrukce chodníků ul. Krolmusova v Praze – Řepích“

Rada MČ

I. souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce chodníků ul. Krolmusova v Praze – Řepích“. Organizačně zajistí OŽPD.
Tisk Export článku do PDF