Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.7
ze dne 20.02.2008

Usnesení k vypsání  opakované výzvy na stavební práce  "Oprava chodníku před obj. č.p. 1096- 1099 ul. Žufanova"

Rada MČ

I. projednala vypsání opakované výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Oprava chodníku před obj. č.p. 1096- 1099 ul. Žufanova".


II. souhlasí  s vypsáním výzvy


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis výzvy.

Tisk Export článku do PDF