Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.8
ze dne 16.07.2008

Usnesení k výměně oken ZŠ Španielova 1111- pav. B4, B5, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky "Výměna oken ZŠ Španielova 1111- pav. B4, B5, Praha 6 - Řepy", zadané jako podlimitní ve zjednodušeném řízení dle § 12 odst. 5 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy PKS MONT, a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár n. Sázavou, IČO: 65276507, DIČ: CZ 65276507. Nabídková cena bez DPH 5 036 870 Kč , vč. DPH 5 993 875 Kč. Záruka 72 měsíců, realizace 8.9.- 28.11.2008


III. souhlasí s dofinancováním z fondu obnovy majetku úpravou rozpočtu


IV. ukládá OÚRI Ing. Filipové zajistit potřebné, starostce podpis rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF