Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.70
ze dne 15.06.2009

Usnesení k výměně oken ZŠ Laudova 1024, pavilon B1, B2, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí nabídky veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 12 odst. 2 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů „Výměna oken ZŠ Laudova 1024, pavilon B1,B2, Praha 6 - Řepy“


II. SOUHLASÍ

NIKA STAV spol. s r. o., Makovského 1177/1  Praha 6,  IČ: 27233944, DIČ: 27233944

Nabídková cena: Bez DPH 6 827 079 Kč, vč. DPH 8 124 224 Kč


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF