Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 52.1
ze dne 21.01.2009

Usnesení k vyjmutí oprávněného nájemce b.j.č. 1241/XY ze  seznamu oprávněných nájemců pro VI. etapu prodeje BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242

Rada MČ

I. projednala vyjmutí oprávněného nájemce bytové jednotky č.1241/XY v ul. Galandova  č.p. 1241 v m.č. Praha 17  ze seznamu oprávněných nájemců pro VI. etapu prodeje BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit vyjmutí  oprávněného nájemce bytové jednotky č.1241/XY v ul. Galandova  č.p.1241 v m.č. Praha 17   ze seznamu oprávněných nájemců pro VI. etapu prodeje BJ bytového panelového  domu  Galandova č.p. 1239 – 1242 a doporučuje ZMČ schválit seznam oprávněných nájemců Galandova  č.p. 1239 – 1242 již s vyjmutým oprávněným nájemcem  b.j.č. 1241/XY


III.   ukládá vedoucímu OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF