Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.25
ze dne 22.07.2009

Usnesení k vyhotovení G. P. pro zřízení věcného břemene přístupu na část pozemku parc. č. 1411/26 u restaurace Koliba v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost pana XY, bytem Jaromíra Vejvody, Praha 5 o znovu uzavření a aktualizaci břemenné smlouvy k části pozemku parc. č. 1411/26 před restaurací Koliba v k. ú. Řepy.


II. SCHVALUJE

vyhotovení geometrického plánu, který vymezí velikost věcného břemene, smlouva bude následně projednávána v RMČ.

Výběr geodeta zrealizovat výběrovým řízením, hodnotící znaky: cena 70%, čas 30%


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF