Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.8
ze dne 08.08.2007

Usnesení k vyhlášení výběrové řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí úředník - vedoucí Úřadu městské části Praha 17 (tajemník)

Rada MČ

I. rozhodla o vypsání výběrového řízení na uvolněné místo: vedoucí úředník - vedoucí Úřadu městské části Praha 17


II. pověřuje vedoucí PER vypsáním výběrového řízení


III. jmenuje komisi pro výběrové řízení na funkci vedoucí Úřadu městské části Praha 17 ve složení:
Jitka Synková - předseda komise
Antonín Kopecký
Bc. Bořek Černovský
Jana Kypová
Ing. Milena Michlová


IV. ukládá Komisi pro výběrové řízení předložit RMČ P 17 zprávu o výsledcích výběrového řízení nejpozději do 5.9.2007.
Tisk Export článku do PDF