Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.31
ze dne 12.01.2009

Usnesení k vybudování náhradní komory pro bytovou jednotku č. 1288/XY v prostoru chodby za výtahem v 7.NP  a sklepní jednotky v suterénu domu čp. 1288 jako náhradu za používání stávající komory, přístupné přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY

Rada MČ

I. projednala vybudování náhradní komory v 7.NP za výtahem a náhradního sklepu v suterénu domu čp. 1288 Španielova ul. pro bytovou jednotku č. 1288/XY jako náhradu za používání stávající komory, přístupné pouze přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY


II. souhlasí s vybudováním  náhradní komory v 7.NP za výtahem a náhradního sklepa v suterénu domu čp. 1288 Španielova ul. pro bytovou jednotku č. 1288/XY jako náhradu za používání stávající komory, přístupné pouze přes zádveří bytové jednotky č. 1288/XY na náklady a realizaci vlastníka objektu. Stávající komora  u bytu č. 18 bude v celé velikosti přičleněna k bytové jednotce č. 1288/XY


III. ukládá vedoucímu OSOM  zajistit zpracování projektové dokumentace,  požádat stavební odbor o stavební povolení, dát pokyn Optimisu s.r.o k vybudování nové komory a sklepu, doplnit  změnu v Prohlášení vlastníka Španielova 1284 až 1290

Tisk Export článku do PDF