Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.17
ze dne 07.05.2008

Usnesení k vybudování bezbariérového přechodu ulice Makovského u prodejny Albert (u areálu Průhon)

Rada MČ

I. projednala návrh na vybudování bezbariérového přechodu


II. souhlasí s vybudováním bezbariérového přechodu a umožní-li to dopravní a stavební předpisy, preferuje vybudování bezbariérového přechodu na stavebním prahu
 

III.ukládá vedoucí odboru životního prostředí a dopravy zahájit jednání s dotčenými orgány a ve spolupráci s nimi zajistit vybudování bezbariérového přechodu. Rada dále ukládá tajemníku MČ, aby radu průběžně informoval (1 x za měsíc) o postupu realizace výše uvedeného usnesení

Tisk Export článku do PDF