Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 18.8
ze dne 17.09.2007

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem volného nebytového prostoru garážového stání č. 46 v suterénu halových garáží čp. 1192 ul. Drahoňovského, Praha 17

Rada MČ

I. projednala nabídky ve výběrovém řízení na pronájem garážového stání č. 46 v suterénu halových garáží čp.1192, ul. Drahoňovského, Praha 17 - Řepy

II. schvaluje pronajmout garážové stání č. 46  v suterénu halových garáží na dobu neurčitou, s valorizační klauzulí žadateli paní XY , bytem Vondroušova 1194 za účelem parkování automobilu za nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok bez služeb. Do smlouvy o nájmu garážového stání zahrnout valorizační klauzuli a za podmínek:
a) nájemce se zavazuje uvolnit parkovací místo ve prospěch invalidního občana, vlastnícího průkaz ZTP nebo ZTP/P, bydlícího v bezbariérovém domě, který dosud nemá v nájmu garážové stání, pokud se žadatel přihlásí v době po uzavření této nájemní smlouvy
b) nájemce nesmí v objektu halových garáží parkovat s automobilem na pohon LPG

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF