Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.38
ze dne 23.05.2007

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem volného nebytového prostoru garážového stání č.54 v suterénu halových garáží čp.1192 ul. Drahoňovského, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním garážového stání č.54 v suterénu halových garáží v ulici Drahoňovského 1192, Praha 17 - Řepy.


II. schvaluje návrh Majetkové komise č.6 ze dne 7.5.2007 pronajmout NP garážové stání č.54 v suterénu halových garáží Drahoňovského čp. 1192, Praha 17 - Řepy žadateli 850,-Kč/m2/rok za účelem garážování automobilu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemce se zaváže uvolnit parkovací místo ve prospěch invalidního občana vlastnícího průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud se tento žadatel přihlásí v době po uzavření nájemní smlouvy. Nájemce nesmí v objektu halových garáží parkovat s automobilem na pohon LPG.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF