Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.21
ze dne 22.04.2009

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem obecního bytu č. XY  o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s návrhem Majetkové komise ze dne 6. 4. 2009 na pořadí zájemců ve výběrovém řízení na pronájem obecního bytu č. XY o vel. 2+kk v 5. podlaží domu čp. 1099 v Žufanově ulici


II. doporučuje pořadí zájemců: obálka č. 2, 1


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF