Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.39
ze dne 19.05.2008

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, garážového stání v halových garážích, Drahoňovského  čp.1192, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost přihlášenou do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru garážového stání  v suterénu halových garáží čp. 1192, Drahoňovského ulice, Praha - Řepy


II. schvaluje pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor - garážové stání v suterénu halových garáží čp. 1192, Drahoňovského ulice, Praha-Řepy panu XY, bytem Vondroušova 1190 za účelem parkování osobního automobilu za nájemné ve výši 800,-Kč/m2/rok bez služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s valorizační klauzulí a za podmínek:
a) nájemce se zaváže uvolnit parkovací místo ve prospěch invalidního občana, vlastnícího průkaz ZTP nebo ZTP/P, bydlícího v bezbariérovém domě, který dosud nemá v nájmu garážové stání, pokud se žadatel přihlásí v době po uzavření této nájemní smlouvy
b) nájemce nesmí v objektu halových garáží parkovat s automobilem na pohon LPG


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy na gar. stání

Tisk Export článku do PDF