Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.31
ze dne 19.05.2008

Usnesení k výběrovému řízení na prodej bytové jednotky č. 1168/XY  o vel. 4+1/L v 1. podlaží domu č.p. 1168 ve Vondroušově ul. do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku - otvírání obálek

Rada MČ

I. byla seznámena s návrhem Majetkové komise ze dne 12.5.2008 na pořadí zájemců v I. kole výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1168/XY o vel. 4+1/L v 1. podlaží domu čp. 1168 ve Vondroušově ulici k.ú. Řepy, do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku


II. projednala došlé nabídky v I. kole výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 1168/XY o vel. 4+1/L v 1. podlaží domu čp. 1168 ve Vondroušově ulici k.ú. Řepy do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku s minimální požadovanou částkou 2.600.000,- Kč,  kterého se zúčastnilo celkem 6 zájemců


III. bere na vědomí připomínky k výběrovému řízení BJ


IV. doporučuje ZMČ schválit pořadí zájemců: obálka č. 4, 5, 6


V. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF