Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.28
ze dne 15.10.2007

Usnesení k volným bytům v domech schválených k odprodeji

Rada MČ

I. byla seznámena  s přehledem volných bytů  v majetku MČ Praha 17 ke dni 8.10.2007.

II. bere na vědomí informaci zástupce starostky p.Antonína Kopeckého u volných bytů s dlužnou částkou, které se nacházejí v domech k odprodeji, kde ještě prodej neprobíhá, bude vyčkáno zahájení prodeje objektu.Poté co bude podáno na katastr nemovitostí prohlášení vlastníka domu s prvními 2 kupními smlouvami, bude v RMČ a následně v ZMČ projednán návrh na další dispozici s těmito byty.

III. schvaluje v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek z majetku Městské části Praha 17 schválených usnesením ZMČ č. 4.4 ze dne 4.4.2007 (ve znění doplnění schváleného usnesením ZMČ č. 5.14 ze dne 16.5.2007, č. 6.13 ze dne 13.6.2007 a č. 7.16 ze dne 29.8.2007)
- volné byty k 8.10.2007 bez dluhů nebo s malou dlužnou částkou v domech určených k odprodeji,   nabídnout občanům, nájemcům obecních bytů, jejichž žádost je evidována Majetkovou komisí k výměně. Dlužné částky vč. nákladů soudního řízení budou vymáhány na bývalých nájemcích bytů.
- OSOM bude průběžně  každý nově uvolněný byt v domě k odprodeji, po ukončení oprav v bytě, předkládat do RMČ k projednání.

IV. ukládá OSOM a Majetkové komisi předložit RMČ seznam žádostí o výměnu obecního bytu.

Tisk Export článku do PDF