Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.38
ze dne 10.12.2007

Usnesení k volným bytům v bezbariérovém domě čp. 1193, Vondroušova ul,Praha 6-Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh MK č. 13 ze dne 3.12.2007 zaslat nabídku volných bytů v BBD na bytový odbor Magistrátu hl.m. Prahy s žádostí o doporučení vhodného kandidáta na pronájem předmětných bytů.

II. schvaluje návrh majetkové komise MK č. 13 ze dne 3.12.2007 zaslat nabídku volných bytů v BBD na bytový odbor Magistrátu hl.m. Prahy s žádostí o doporučení vhodného kandidáta na pronájem.

III. ukládá vedoucí OSOM zaslat nabídku bytů na MHMP

Tisk Export článku do PDF