Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.26
ze dne 20.02.2008

Usnesení k volnému  bytu č. 16 o vel. 1+0/L v 1. podlaží domu čp. 1027 v Laudově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena se změnou účelu užívání nebytového prostoru - ateliéru na bytovou jednotku č. 16 o vel. 1+0/L v 1. podlaží domu čp. 1027 v Laudově ulici


II. revokuje usnesení č. 24.26 ze dne 10.12.2007 a usnesení č. 26.38 ze dne 21.1.2008


III. schvaluje návrh majetkové komise č. 15 ze dne 11.2.2008 pronajmout byt žadatelce o výměnu obecního bytu paní XY , Vondroušova 1163 (1 osoba) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu  v domě čp. 1163 ve Vondroušově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


IV. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy k bytu č. 16 o vel. 1+0/L v 1. podlaží domu čp. 1027 v Laudově ulici a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu.

Tisk Export článku do PDF