Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.35
ze dne 19.05.2008

Usnesení k volnému bytu o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1094 v Žufanově ulici


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 18 ze dne 19.5.2008 pronajmout byt žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY  a panovi XY, Žufanova 1095(3 osoby) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1095 v Žufanově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF