Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.46
ze dne 02.09.2009

Usnesení k volnému bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1161 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA

s uvolněním bytu o vel. 1+kk ve 4. podlaží domu čp. 1161 ve Vondroušově ulici


II. SCHVALUJE

pronájem bytu žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY, Bazovského 1118 (1 osoba) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk ve 4. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF