Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.27
ze dne 10.12.2007

Usnesení k volnému bytu  o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1266 ve Španielově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu o vel. 3+1/L ve 3. podlaží domu čp. 1266 ve Španielově ulici

II.schvaluje majetkové komise č. 13 ze dne 3.12.2007 pronajmout byt žadatelům z evidence žádostí o výměnu obecního bytu manželům XY s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk v 9. podlaží domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, jehož jsou nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.

III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF