Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.24
ze dne 20.10.2008

Usnesení k volnému bytu  o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1162 ve Vondroušově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu o vel. 1+kk v 7. podlaží domu čp. 1162 ve Vondroušově ulici


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 23 ze dne 6.10.2008 pronajmout byt žadateli z evidence žádostí o výměnu obecního bytu panu XY, Bazovského 1119 (1 osoba) s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 1+kk v 8. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, jehož je nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.12.2008 za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF