Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.26
ze dne 10.12.2007

Usnesení k volnému bytu  o vel. 1+0/L v 1. podlaží domu čp. 1027 v Laudově ulici

Rada MČ

I. byla seznámena se změnou účelu užívání nebytového prostoru - ateliéru v přízemí domu čp. 1027 v Laudově ulici na bytovou jednotku o vel. 1+0/L s přísl.

II. schvaluje návrh majetkové komise č. 13 ze dne 3.12.2007 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk v 7. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy
 
III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu

Tisk Export článku do PDF