Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.16
ze dne 20.05.2009

Usnesení k vodovodní přípojce k bikrosové dráze, pozemek p. č. 1504/1

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost Bikrosclubu Řepy o souhlas se stavbou vodovodní přípojky k bikrosové dráze (do 50m) v ulici U Boroviček. Důvodem je velká prašnost při závodech, opravách a údržbě dráhy. Tato oprava bude hrazena z grantu Letiště Praha.


II. SCHVALUJE

vydat souhlasné stanovisko se stavbou vodovodní přípojky (do 50m) k bikrosové dráze v ulici U Boroviček, za předpokladu územního souhlasu a uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku po dobu výstavby.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF