Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.24
ze dne 04.05.2009

Usnesení k VI. etapě prodeje – Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Vondroušova 1170 - 1174 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

informaci OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16. 5. 2007, které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.


II. SCHVALUJE,

aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Vondroušova čp. 1170 – 1174 v k. ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví tj. 3 535,- Kč:


1/ za prohlášení vlastníka budovy 450,- Kč+19% DPH 85,50- Kč 535,50 Kč

2/ za znalecký posudek – stanovení ceny 1300,-Kč+19% DPH 247,-Kč 1 547, - Kč

3/ za právní pomoc 800,- Kč+19% DPH 152,- Kč 952, - Kč

4/ za kolek na povolení vkladu do KN 500,- Kč 500, - Kč

Celkem 3 534, - Kč


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF