Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.4
ze dne 22.04.2009

Usnesení k veřejné zakázce malého rozsahu – aktualizace dopravního značení

Rada MČ

I. souhlasí s cenovou nabídkou společnosti CITYPLAN s.r.o.


Pověřuje paní starostku podpisem smlouvy. Organizačně zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF