Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 62.1
ze dne 13.05.2009

Usnesení k veřejné zakázce "Výměna oken ZŠ Laudova 1024, pav.B1, Praha 6 – Řepy"

Rada MČ

I. PROJEDNALA

podanou námitku firmy Targeton s.r.o., Na Popelce 2399/4, 150 00 Praha 5,  IČ: 47285265 na veřejnou zakázku „Výměna oken ZŠ Laudova 1024, pav.B1, Praha 6 – Řepy“


II. SOUHLASÍ

se zrušením zadávacího řízení „Výměna oken ZŠ Laudova 1024, pav.B1, Praha 6 – Řepy“


III. SOUHLASÍ

s vypsáním výzvy na veřejnou zakázku „Výměna oken ZŠ Laudova 1024, pav. B1, B2“ Financování bude z rozpočtu M. č. Praha 17.


IV. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce podpisy dokumentů

Tisk Export článku do PDF