Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.38
ze dne 20.02.2008

Usnesení k uzavření dodatku č. 1 k SOD SM 0700000083 ze dne 30.4.2007 mezi MČ Praha 17 a YBN CONSULT - znalecký ústav, Václavské nám. 1, Praha 1

Rada MČ

Bod byl stažen z jednání.
Tisk Export článku do PDF