Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.20
ze dne 04.06.2007

Usnesení k uvolnění startovacího bytu č. 11 o vel. 1+kk v Nevanově ulici čp. 1077

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním startovacího bytu č. 11 o vel. 1+kk v Nevanově ulici čp. 1077


II. schvaluje vypsání nabídky startovacího bytu podle pravidel schválených ZMČ dne 22.4.2002 a doplněných dne 25.6.2003


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF