Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 21.15
ze dne 31.10.2007

Usnesení k ustavení Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261 - 1266

Rada MČ

I. projednala
- návrh Stanov společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261 - 1266, Praha 6-Řepy
- termín a program ustavujícího shromáždění společenství vlastníků
- zmocnění zástupce k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků a k výkonu všech práv a povinností, které městské části náležejí jako vlastníku jednotek, ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části. Toto zmocnění platí i pro zastupování městské části na dalších shromážděních vlastníků, která budou v budoucnu svolávána podle zákona o vlastnictví bytů. Zmocněnec je oprávněn v případě nemožnosti osobní účasti zmocnit k jednání dalšího zástupce z řad pracovníků odboru správy obecního majetku.

II. bere na vědomí návrh Stanov společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1261 - 1266, Praha 6 -Řepy a termín a program ustavujícího shromáždění společenství vlastníků .
Rada zmocňuje pí. Iboju Machů, vedoucí OSOM k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků a k výkonu všech práv a povinností, které městské části náležejí jako vlastníku jednotek, ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části.
Toto zmocnění platí i pro zastupování městské části na dalších shromážděních vlastníků, která budou v budoucnu svolávána podle zákona o vlastnictví bytů.
Zmocněnec je oprávněn v případě nemožnosti osobní účasti zmocnit k jednání dalšího zástupce z řad pracovníků odboru správy obecního majetku.

III. ukládá
- starostce městské části vystavit písemnou plnou moc zástupci městské části v rozsahu shora uvedeného zmocnění
- OSOM zajišťovat úkoly spojené s přípravou ustavujícího shromáždění vlastníků a postupovat přitom podle tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF