Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 46.25
ze dne 05.11.2008

Usnesení k úpravě „Pravidel pro prodej bytových jednotek“ v souladu s postupem MHMP

Rada MČ

I. ukládá vedoucímu OSOM předložit na jednání RMČ úpravu „Pravidel pro prodej bytových jednotech“ tak, aby byly v souladu s postupem Magistrátu hl.m.Prahy.
Tisk Export článku do PDF