Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.14
ze dne 04.06.2007

Usnesení k úplatnému převodu pozemku p.č. 1352/218

Rada MČ

I. projednala  návrh na prodej pozemku p.č. 1352/218  ostatní plocha, jiná plocha o výměře 108m2 v k.ú. Řepy  firmě IMPRA s.r.o. se sídlem  Reinerova 710/21, 163 00 Praha- Řepy


II. schvaluje


III. doporučuje postoupit prodej pozemků ZMČ za cenu  159.084 Kč.


IV. ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ ke schválení.

Tisk Export článku do PDF