Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.11
ze dne 06.08.2008

Usnesení k umístění závor včetně dopravního značení - lokalita lesoparku.

Rada MČ

I. souhlasí s umístěním závor. Organizačně zajistí OŽPD
Tisk Export článku do PDF