Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.2
ze dne 08.12.2008

Usnesení k úhradě finanční částky na základě rozsudku soudu

Rada MČ

I. bere na vědomí informaci o rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci žaloby paní XY o náhradu škody


II. bere na vědomí doporučení dalšího postupu právní kanceláře zastupující v této věci MČ Praha 17


III. ukládá tajemníkovi ÚMČ prověřit možnost podání odvolání proti rozsudku.


V případě, že nebude podáno odvolání a rozsudek nabude právní moci, rada ukládá EKN na pokyn tajemníka  provedení příslušných plateb v souladu s rozsudkem (úhrnná částka 29 108 Kč)

Tisk Export článku do PDF