Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.53
ze dne 08.12.2008

Usnesení k termínům zasedání RMČ a ZMČ Praha 17 v I.pololetí 2009

Rada MČ

I. projednala navržené termíny zasedání RMČ a ZMČ v I.pololetí 2009

RMČ : 12.1.2009, 28.1.2009, 11.2.2009, 25.2.2009, 9.3.2009, 25.3.2009, 8.4.2009, 22.4.2009, 4.5.2009,  20.5.2009, 3.6.2009, 15.6.2009

ZMČ : 21.1.2009, 18.3.2009, 13.5.2009, 24.6.2009


II. souhlasí s navrženými termíny zasedání RMČ a ZMČ v I.pololetí 2009

Tisk Export článku do PDF