Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.15
ze dne 07.05.2008

Usnesení k sponzorskému daru  Správy Letiště Praha s. p.

Rada MČ

I. projednala poskytnutí sponzorského daru Správy Letiště Praha s.p. Městské části Praha 17 na podporu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí pro rok 2008 - program Žijeme zde společně


II. souhlasí s použitím daru  ve výši 2 725 000 Kč na akce
Oprava hřiště ZŠ Španielova   2 225 000 Kč,
Obnova dětských hřišť 500 000 Kč


III. souhlasí se zafinancováním akcí , do doby zaslání daru


IV. ukládá OÚRI ing. Filipové vypracovat žádost o poskytnutí daru, starostce její podpis Bc. Černovskému na vědomí

Tisk Export článku do PDF