Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.5
ze dne 21.01.2008

Usnesení k souhlasu se záměrem vstupu MČ Praha 17 do Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha Ruzyně, se sídlem 252 62 Horoměřice, Velvarská 100

Rada MČ

Rada bod odkládá.
Tisk Export článku do PDF