Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.36
ze dne 19.11.2008

Usnesení k souhlasu s připojením na pozemek p.p.č.1440 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, Františka Křižíka, Praha 7 o připojení pozemku p.č. 138/1, který vlastní, ke komunikaci Severýnova p.p.č. 1440 v k.ú. Řepy z důvodu vybudování vjezdu na tento pozemek.


II.  schvaluje vydat souhlasné stanovisko k připojení na pozemek p.č. 1440 v k.ú. Řepy.


III. ukládá vedoucímu OSOM  vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF