Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.22
ze dne 08.07.2009

Usnesení k sestavení a schválení složení konkursní komise na místo ředitele/ky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024

Rada MČ

I. PROJEDNALA

návrh na složení konkurzní komise a tajemníka konkurzní komise na místo ředitele/ky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024


II. SCHVALUJE

konkurzní komisi na místo ředitelky Základní školy, Praha – Řepy, Laudova 1024 v tomto složení:

předseda: Jitka Synková

místopředseda: Bc. Stanislava Kraftová

pracovník OŠ MHMP: PhDr. Zdenka Klesnilová

odborník v oblasti státní správy ve školství: Mgr. Jarmila Pavlišová

pedagogická pracovnice ZŠ Laudova 1024: Mgr. Tatiana Boštičková

pracovník ČŠI: Mgr. Jiří Mikoláš

zástupce školské rady ZŠ Laudova 1024 : Bc. Bořek Černovský

funkci tajemníka komise bude vykonávat: Mgr. Naděžda Zemanová


III. UKLÁDÁ

OŠK organizačně a materiálně zajistit činnost komise.

Tisk Export článku do PDF