Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.7
ze dne 23.04.2008

Usnesení k sanaci panelového domu Jiránkova 1135, 1136, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky "Sanace panelového domu Jiránkova 1135, 1136, Praha 6 - Řepy"a změnu úpravy vstupů- zrušení vrátnic


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy Level a.s., Průhonek 1251/30 , Praha 13 IČO 649 489 60, DIČ CZ 649 489 60, nabídková cena bez DPH 14 209 637 Kč. ,  vč. DPH 15 488 504 Kč., dále souhlasí se zrušením vrátnic


III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis  rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF