Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.31
ze dne 17.03.2008

Usnesení k rozšíření počtu členů sociálně zdravotní komise o Bc. Bořka Černovského

Rada MČ

I. projednala  návrh SZK na rozšíření počtu členů komise o Bc. Bořka Černovského


II. schvaluje rozšíření počtu členů SZK o Bc. Bořka Černovského


III.  ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF