Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.36
ze dne 22.07.2009

Usnesení k řešení situace na ZŠ Laudova 1024 po ukončení auditu

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

důvodovou zprávu o situaci na ZŠ Laudova 1024


II. SOUHLASÍ,

aby se MČ Praha 17 přihlásila se svou pohledávkou k dědickému řízení.  


III. NESOUHLASÍ

s provedením auditů za léta 2006, 2007                 


IV. UKLÁDÁ

OŠK ve spolupráci s odborem ekonomickým postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF