Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.15
ze dne 10.12.2007

Usnesení k rekolaudaci nebytových prostor Socháňova 1221

Rada MČ

I. projednala žádost Centra sociálně zdravotních služeb, zastoupeného PhDr. Jindřichem Kadlecem, ředitelem,  o rekolaudaci nebytových prostor umístěných v čp. 1221 v ul. Socháňova

II. schvaluje žádost postoupit k přímému vyřízení odboru územního rozvoje a investic Úřadu městské části Praha 17

III.ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele o postoupení žádosti a žádost postoupit k přímému vyřízení odboru územního rozvoje a investic Úřadu městské části Praha 17

Tisk Export článku do PDF