Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.14
ze dne 28.01.2009

Usnesení k protihlukovému pásu zeleně podél ul. Plzeňské - prodloužení termínu odevzdání II. etapy - inženýrská činnost

Rada MČ

I. projednala zdůvodnění prodloužení termínu odevzdání II. etapy- inženýrská činnost pro akci "Protihlukový pás zeleně podél ul. Plzeňské"


II. souhlasí s prodloužením termínu do 15.3. 2009


III. ukládá OÚRI informovat pana arch. Jíru, starostce podpis k dodatku ke smlouvě

Tisk Export článku do PDF